Mixed Media

LAURE-ANNE JACOBS

XXX

introlifecycle.jpg

XXX

Part I: In the City

Part II: Flash Greetings

XXX

Interactive Media
Mixed Media

Comments Off on LAURE-ANNE JACOBS

Permalink

Anina schetst het dagelijkse leven

Op vrijdag 4 mei om 20 uur wordt in het Internationaal Perscentrum Vlaanderen aan de Grote Markt in Antwerpen de virtuele tentoonstelling ‘Life Cycle’ van de kunstenaars Laure-Anne Jacobs (beeld) en Missfit (sound design). ‘Life Cycle’ is de vierde editie van de virtuele tentoonstellingsreeks van het online kunstproject Anina.be. De nieuwe tentoonstelling stelt de levensloop van de mens voor in beeld en geluid. De tentoonstelling wordt ingeleid door Koen Betsens van het concept bureau OneDotOnly. Hij zal daarbij enkele recente trends op het gebied van interactief gebruik van het internetmedium en digitale technologie toelichten.

Lees meer

Anina outlines daily live

On Friday May 4th at 8 p.m., the Antwerp International Press Centre Flanders shows the virtual exhibition ‘Life Cycle’ by the artists Laure-Anne Jacobs (imaging) and Missfit (sound design). ‘Life Cycle’ is the fourth edition of a virtual exhibition series of the online art project Anina.be. The new exhibition presents the life cycle of people in digital imaging and sounds.The exhibition ‘Life Cycle’ starts with an introduction by Koen Betsens from the concept bureau OneDotOnly. He will comment some recent and future developments in the field of the interactivity of the internet and digital technology.

Read more

beeldaninalifecycle.jpg

Interactive Media
Mixed Media

Comments Off on Anina schetst het dagelijkse leven

Permalink