Interactive Media

Constantine Ferreo

homepageaninaconstantineferreo.jpg

Virtual Internetparcours Constantine Ferreo

Interactive Media
Web 2.0

Comments Off on Constantine Ferreo

Permalink

Constantin Ferreo presenteert virtueel internetparcours op Anina

Het virtueel project komt vanaf 15 oktober s’avonds online. / The virtual project goes online on the evening on October 15 th.

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de opening op 15 oktober. / You are kindly invited at the opening on October 15 th.

 

uitnodigingconstantineferre.png

 

De Grieks-Canadese kunstenaar Constantin Ferreo (57), die al geruime tijd in Antwerpen verblijft, heeft in samenwerking met het online kunstplatform Anina, een virtueel internetparcours met animaties opgezet. De animaties zijn duidelijk geïnspireerd door poëzie, politiek en Europa, thema’s die in de hele artistieke carrière van Constantin Ferreo terugkeren. Het virtuele internetparcours wordt op woensdag 15 oktober om 20 uur voorgesteld in het nieuwe Theater aan de Stroom (TAS) aan de Ijzerenwaag 6 in Antwerpen.

Lees meer

Constantine Ferreo presents a virtual internetparcours on Anina

The Greek-Canadian artist Constantine Ferreo (57), already for many years living in Antwerp, has in association with the online art platform Anina, set up a virtual internetparcours with animations. The animations are mostly inspired by poetry, politics and Europe, items that during is long-time career constantly are reappearing. The virtual internetparcours will be presented on October 15th, at 8 p.m. in the new ‘Theater aan de Stroom’ (TAS) at the Ijzerenwaag 6 in Antwerp.

Read more

Interactive Media
Web 2.0

Comments Off on Constantin Ferreo presenteert virtueel internetparcours op Anina

Permalink

KOEN HUYSMANS

xxx

glober.jpg

Glober-project

Interactive Media

Comments Off on KOEN HUYSMANS

Permalink

Glober wil de wereld veroveren

Op 28 juni om 20 uur wordt in het Internationaal Perscentrum Vlaanderen aan de Grote Markt in Antwerpen het Glober-project van de Antwerpse kunstenaar Koen Huysmans voorgesteld. Het Glober-project vormt een onderdeel van de tweemaandelijkse tentoonstellingscyclus van het online kunstplatform Anina.be (Antwerp Internet Art), dat inmiddels aan zijn vijfde editie toe is.

Lees meer

Glober wants to conquer the world

On June, 28th at 20 o’clock, the Glober-project of the Antwerp artist Koen Huysmans will be presented in the International Press Centre Flanders at the Grote Markt 40 in Antwerp. The Glober-project forms a part of the two-monthly exhibition cycle of the online art platform Anina.be (Antwerp Internet Art). Glober is the subject of the fifth edition of Anina.

Read more

XXX

Interactive Media

Comments Off on Glober wil de wereld veroveren

Permalink

LAURE-ANNE JACOBS

XXX

introlifecycle.jpg

XXX

Part I: In the City

Part II: Flash Greetings

XXX

Interactive Media
Mixed Media

Comments Off on LAURE-ANNE JACOBS

Permalink

Anina schetst het dagelijkse leven

Op vrijdag 4 mei om 20 uur wordt in het Internationaal Perscentrum Vlaanderen aan de Grote Markt in Antwerpen de virtuele tentoonstelling ‘Life Cycle’ van de kunstenaars Laure-Anne Jacobs (beeld) en Missfit (sound design). ‘Life Cycle’ is de vierde editie van de virtuele tentoonstellingsreeks van het online kunstproject Anina.be. De nieuwe tentoonstelling stelt de levensloop van de mens voor in beeld en geluid. De tentoonstelling wordt ingeleid door Koen Betsens van het concept bureau OneDotOnly. Hij zal daarbij enkele recente trends op het gebied van interactief gebruik van het internetmedium en digitale technologie toelichten.

Lees meer

Anina outlines daily live

On Friday May 4th at 8 p.m., the Antwerp International Press Centre Flanders shows the virtual exhibition ‘Life Cycle’ by the artists Laure-Anne Jacobs (imaging) and Missfit (sound design). ‘Life Cycle’ is the fourth edition of a virtual exhibition series of the online art project Anina.be. The new exhibition presents the life cycle of people in digital imaging and sounds.The exhibition ‘Life Cycle’ starts with an introduction by Koen Betsens from the concept bureau OneDotOnly. He will comment some recent and future developments in the field of the interactivity of the internet and digital technology.

Read more

beeldaninalifecycle.jpg

Interactive Media
Mixed Media

Comments Off on Anina schetst het dagelijkse leven

Permalink